สภาพนักงาน มข. เข้าอวยพรปีใหม่ 2564 แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมกรรมการสภาฯ และเจ้าหน้าที่สภาฯ มอบกระเช้าของขวัญเพื่ออวยพรปีใหม่ 2564 แด่ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น