ผอ.กองบริหารงาน 6 หน่วยงาน อวยพรปีใหม่สภาพนักงาน มข.

นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ นำทีมผู้อำนวยการกองบริหารงานหน่วยงาน รวม 6 หน่วยงาน มอบกระเช้าของขวัญเพื่ออวยพรปีใหม่ให้แก่ ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี ผอ.กองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวในโอกาสนี้ว่า “สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด ทุกคณะ ทุกหน่วยงาน ขอให้สภาพนักงานเข้มเข็ง ผลักดัน และเสนอแนะการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความก้าวหน้า และสวัสดิการของพนักงาน ให้เทียบเท่ากับกฎหมายแรงงานหรือดีกว่า และขออวยพรให้สภาพนักงาน ประธานสภาฯ กรรมการสภาฯ และเจ้าหน้าที่สภาฯ จงมีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป”