สภาพนักงานร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 สภาพนักงาน โดย ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี และร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมเยี่ยมชมและชิมผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ

Comments

comments