สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าขอพรปีใหม่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 2 (ปี 2562-2565)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานฯ ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร รองประธานสภาพนักงานฯ คนที่ 2 นายทวี พรมดี เลขานุการสภาพนักงานฯ พร้อมกรรมการสภาพนักงานฯ ชุดที่ 2 และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2565 พร้อมนี้ สภาพนักงานฯ ได้มอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 2 (ปี 2562-2565)