สภาพนักงาน เปิดเวทีเสวนารับมือการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้สถานการณ์ โควิด-19”

สภาพนักงาน เปิดเวทีเสวนารับมือการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้สถานการณ์ โควิด-19”   เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเวทีเสวนาสภาพนักงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ปรับตัวในยุคระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับทราบการดำเนินการจัดโครงการฯ ของสภาพนักงาน รวมถึงประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างสภาพนักงานกับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมเวทีเสวนาฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนาฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้สถานการณ์โควิด-19” ณ สภาพนักงาน อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผ่านทางเฟสบุ๊คไลฟ์