สภาพนักงานร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานสัปดาห์รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

เมื่อวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 สภาพนักงาน นำโดย นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 พร้อมกรรมการและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานสัปดาห์รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ครบรอบ 30 ปี กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น