วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 (วันนี้) สภาพนักงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาพนักงาน มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 24 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA