เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเสวนา “กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 นำโดย ผศ. ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงาน รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  และ ผศ. รินา ภัทรมานนท์ เลขานุการสภาพนักงาน ดำเนินรายการ

รับชมวีดิโอ https://www.youtube.com/watch?time_continue=249&v=UEIKHACjOaU

 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี