เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 สภาพนักงาน นำโดย นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 พร้อมกรรมการและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี แห่งวันสถาปนา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น