วันศุกร์ที่  28  กันยายน พ.ศ. 2561  เวลา 13.00 น. สภาพนักงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาพนักงาน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  ในปีนี้มีข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการรวม 195  ราย  โดยเป็นสายผู้สอน จำนวน  82  ราย สายสนับสนุน จำนวน   113  ราย  ซึ่งงานในครั้งนี้มีข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจน ญาติมิตรของผู้เกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีเกียรติจากส่วนราชการต่าง ๆ มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเป็นจำนวนมาก