เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สภาพนักงาน นำโดยนายเสกสิทธิ์ สังคีรี รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 พร้อมกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาพนักงาน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2561