เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหนองแวง ชั้น 6 สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์  และศูนย์ตะวันฉาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. (รอบสุดท้าย) โดย ศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกใน สาขารับใช้สังคม โดยในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับและร่วมรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้