ในวันที่ 29 กันยายน 2560 สภาพนักงานมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เนื่องในงาน สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ความภาคเพียรที่ภาคภูมิ 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น