ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมเดินทางกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยไปลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

image

    ระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งนำโดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ รศ.ทพ.ญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ และทีมผู้บริหารคณะอื่นๆได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีเดินทางไปร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจอร์เจีย(University of Georgia; UGA) เมืองเอเธนส์ รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา การเดินทางในครั้งนี้นอกจากจะได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัยแล้วคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้รับเกียรติให้เข้าพบปะพูดคุยเพื่อสร้างความร่วมมือทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสองมหาวิทยาลัยกับหลายหน่วยงานภายใน เช่น UGA Center for Continuing Education นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสเข้าชมห้องปฏิบัติการของทั้งคณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอาหาร และคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์นั้นคณะผู้บริหารยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอร์เจียอีกด้วย ผลของการเดินทางไปลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะได้นำมาซึ่งความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต อนึ่งในปัจจุบันก็ได้มีความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับหนึ่งแล้วโดยมีคณะเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจอร์เจียมีการส่งนักศึกษาปริญญาเอกโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกไปเรียนอยู่ที่นั่นจำนวนหลายคน โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ของเราก็มีเป้าหมายหลักในการทำวิจัยร่วมกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment