ตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีบุตรตกหล่นไม่ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับอนุบาล เข้าร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผ่านศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น เพื่อขอความช่วยเหลือ คาดว่าขั้นตอนต่อไป หลังจากตรวจสอบข้อเท็จริง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จะสั่งให้คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชี้แจงรายละเอียดภายในเวลา 15 วัน เพื่อเร่งหาทางช่วยเหลือโดยเร็ว

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ตัวแทนผู้ปกครองที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีบุตรตกหล่นไม่ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับอนุบาล เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กับนางสาวสุภาพร นามปรีดา เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอความเป็นธรรม  เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่อย่างใด

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม กล่าวว่า ตนเองพร้อมพวก จำนวน 29 คน ซึ่งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีการตกหล่นของบุตรที่ไม่ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) แม้จะเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการด้านการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยที่ผ่านมามีการเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือหลายครั้ง แต่ได้รับเพียงคำชี้แจงจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ว่า การรับนักเรียนเข้าเรียนเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ เนื่องจากอยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย จึงมองว่ามีแนวโน้มที่บุตรไม่สามารถเข้าเรียนได้ จึงตัดสินใจเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยเหลืออีกทาง

ขณะที่นางสาวสุภาพร นามปรีดา เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า หลังจากได้รับหนังสือร้องทุกข์ของตัวแทนผู้ปกครองซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้รายงานให้กับนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้รับทราบ ซึ่งในขั้นตอนต่อไปตามมาตรฐานการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมนั้น หลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จะได้มีคำสั่งให้ทางคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหนังสือเพื่อชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ภายในระยะเวลา 15 วัน เพื่อเร่งหาทางช่วยเหลือเยียวยาต่อไป