ขอเชิญบุคลากร ประเภทสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 2567

🖥DOWNLOAD SLIDE การสร้างสรรค์ผลงานจาก งานประจำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ขอเชิญบุคลากร ประเภทสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 2567ในวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สารสิน อาคารแก่นกาลพฤกษ์ vdo conference ระบบ zoomhttps://kku.world/ckvylmeeting id :952 2145 5109passcode 705159

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2566สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. ประธานสภาพนักงาน ได้มอบหมายให้ นายบัญชา พระพล รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 พร้อมด้วย นางจุฬารักษ์ ขันทะชา นายอ่อนศรี แก้วศิริ และนายสาธิต มั่งคั่ง กรรมการสภาพนักงาน ร่วม พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ ๔ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในพิธี ได้รับเกียรติจาก นายพันเทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นำผู้แทนหน่วยงานองค์กร ภาครัฐ และเอกชน ถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รัชกาลที่ 4 ถวายพวงมาลัยสักการะ ต่อด้วยการจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว…