ข่าวกิจกรรมสภาพนักงาน

สภาพนักงาน มข. เข้าอวยพรปีใหม่ 2564 แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมกรรมการสภาฯ และเจ้าหน้าที่สภาฯ มอบกระเช้าของขวัญเพื่ออวยพรปีใหม่ 2564 แด่ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยข…

อ่านต่อ

ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์

ประธานสภาพนักงาน
nsurap@kku.ac.th


ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำหรือข้อร้องเรียนให้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร