เรียนบุคลากรทุกท่าน
 
ตามที่สภาพนักงานมีมติให้จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นจากบุคลากรในประเด็นการเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 ตุลาคม 2559 เพื่อรวบรวมและสรุปข้อคิดเห็นให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบและพิจารณา
 
สภาพนักงานจึงขอให้ทุกท่านสละเวลาอันมีค่าของทุกท่านเพียงไม่กี่นาที ทำแบบสอบถามชุดนี้ และโปรดแชร์ลิงก์แบบสอบถามและข้อความนี้ไปให้เพื่อนร่วมงานของท่านผ่านช่องทางต่างๆ (Facebook Line และ email เป็นต้น)
 
ทั้งนี้ เฉพาะบุคลากรที่มี email ของ KKU เท่านั้น (ต้อง Login ก่อน) ถึงจะมีสิทธิ์ทำแบบสอบถามนี้ และทำได้เพียงครั้งเดียวต่อบัญชีเท่านั้น ซึ่งระบบไม่สามารถระบุได้ว่าคนตอบเป็นใคร/ชื่ออะไร ผู้ที่ตอบแบบสอบถามจึงสบายใจได้ว่าการทำแบบสอบถามจะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวท่าน
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสละเวลาอันมีค่าของทุกท่าน
 
สภาพนักงาน
10 พฤศจิกายน 2559
 
ลิงก์แบบสอบถาม: https://goo.gl/forms/ImsiVjVvuILxKMVt2
senate poll