เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 4/2560 และการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 80(3/2560) รวมถึงร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น