เมื่อวันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (วันนี้) เวลา 11.00 น. สภาพนักงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงานพร้อมกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น