วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (วันนี้) สภาพนักงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2 พร้อมกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาพนักงาน มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น