เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 สภาพนักงาน นำโดย ผศ.ดร.สมชาย สุริยะไกร รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2 พร้อมกรรมการและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์