เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 สภาพนักงาน นำโดย ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสภาพนักงาน พร้อมกรรมการและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี วันสถาปนาสำนักหอสมุด