เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 สภาพนักงานร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จฯ พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์