เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายเสกสิทธิ์ สังคีรี รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 พร้อมด้วยกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพีธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคารพลศึกษา กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น