เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 สภาพนักงานเข้าพบอธิการบดีเพื่อสวัสดีปีใหม่และรับคำอวยพร พร้อมหารือในประเด็นการขอตำแหน่งวิชาการของสายสนับสนุนและประเด็นต่างๆ