วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (วันนี้) สภาพนักงานมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปณากองป้องกันและรักษาความปลอดภัย