สภาพนักงานมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และคณบดีคณะเทคโนโลยี