สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมและยกย่องในความกล้าหาญของ นางสาวปณิดา ยศปัญญา และนางสาวณัฐกานต์ หมื่นพล ในการเปิดโปงขบวนการโกงเงินสงเคราะห์คนยากไร้ และผู้ติดเชื้อเอดส์ (HIV) ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น

 

ขอบคุณรูปภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น