เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 สภาพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2559 เรื่อง “ปรับทัศนคติอย่างไร ให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด โดยมีนายชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธี

15181461_1546135062068299_5039802442638662759_n15178308_1546135018734970_7248173387657430951_n 15267611_1546135022068303_6909618386549787142_n